Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam

Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig ondersteund door het gebiedsteam

Met de samenwerkingspartners rondom onderwijs en zorg is continu overleg om kinderen die dat nodig hebben, de juiste ondersteuning te bieden. Een voorbeeld van zo'n overleg is het overleg Passend Onderwijs, waarbij vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, Passend Onderwijs Opsterland en de gemeente vertegenwoordigd zijn om gezamenlijk beleid uit te zetten. Daarnaast zijn er ook korte lijnen tussen Passend Onderwijs Opsterland en het gebiedsteam voor vragen op casusniveau.