Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Jaarlijks actualiseren van het beheerplan openbaar groen op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan 2014 -2018 (zie overzicht differentiatie onderhoudsniveau in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) incl. de door de raad vastgestelde bezuinigingen of extra budgetten .