Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen

In de personele jaarcyclus hebben we aandacht voor gewenste en gerealiseerde resultaten en gedrag en noodzakelijke individuele opleidingen

Medewerkers krijgen op basis van resultaten en gedrag de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen.  Denk hierbij aan inzet op uitdagende(r) functies, flexibele beloning en doorgroeimogelijkheden, of -als dat wenselijk en mogelijk is- detachering buiten de organisatie. Verder zal ingezet worden op individuele scholing  en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zodat zij  zich verder specialiseren. Dit heeft te maken met het feit, dat schaalvergroting voor bepaalde functies  om meer specialisme vraagt dan generalisme.