Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen)

Het voorbereiden van een Omgevingsplan(nen)

Opsterland heeft voorbereidingen getroffen voor het maken van een regulerend kader (lees Omgevingsplan) op gebieds- en perceel niveau om medewerking te verlenen aan het realiseren van plannen en projecten op basis van een duurzame en samenhangende fysieke leefomgeving en het beschermen van de kwaliteiten en waarden van het landschap, natuur, etc. Dit houdt in het actualiseren en digitaliseren van de ruimtelijke plannen, duidelijkheid verkrijgen over op te nemen regels/omgevingswaarden, het in kaart brengen van mogelijkheden om verder te dereguleren en scenario's ontwikkelen over hoe om te gaan met verkregen regelruimte (bijv. geluid, geur, trilling).