Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen

Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen

Het uitvoeren van de maatregelen genoemd in de waterstructuurplannen van Bakkeveen, Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp en Wijnjewoude. In 2018 zullen met name maatregelen in Bakkeveen en Wijnjewoude worden uitgewerkt.