Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie

Het maken van beleid rondom de randvoorwaarden voor duurzame energie

In 2016 is het ambitiedocument voor zonne-energie uitwerking omgevingsvisie vastgesteld. Naast zonne-energie zijn er ook andere vormen van duurzame energie mogelijk. Met het opstellen van een milieuprogramma dat is voorzien voor 2018 zal ook in 2018 het programma met randvoorwaarden voor duurzame energie ontwikkeld worden.