Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Het inzamelen en verwerken van afval

Het inzamelen en verwerken van afval

De afvalinzameling en verwerking wordt door Omrin uitgevoerd. De gemeente voert een diftar-beleid. De grondstoffen gft, papier, glas, textiel worden brongescheiden. Kunststoffen, drankenkartons en metalen wordt via nascheiding gescheiden. Overig grof afval worden via de milieustraat gescheiden.