Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid

Het actueel houden en uitvoeren van beleid rondom geluid

Binnen de gemeente Opsterland zijn er weinig locaties waar problemen zijn op het gebied van geluid. Het beleid binnen de gemeente is er daarom op gericht om landelijke normen te volgen. Het bedrijventerrein Overtoom in Gorredijk kent een zone rond het terrein waarbinnen een hoger geluid is toegestaan. Er is nog ruimte op het terrein voor meer geluid zonder dat er sprake is van overschrijding van geluid binnen de geluidszone. Naast wegen liggen ook geluidszones waar gekeken wordt of er maatregelen nodig zijn om woningen te beschermen voor geluidsoverlast. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet komt er een andere manier van werken aan mogelijke geluidsoverlast. De nieuwe Omgevingswet is nog niet voorzien in 2018. Derhalve zal er in afwachting van de nieuwe Omgevingswet nog geen nieuw beleid voor geluid worden ontwikkeld.