Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd

Een aantal bestemmingsplannen wordt geactualiseerd

Volgens planning kunnen in 2018 de bestemmingsplannen Beetsterzwaag - Kom, Langezwaag – Kom, Wijnjewoude / Klein Groningen en Siegerswoude - Kom vastgesteld worden. Met de vaststelling c.q. actualisering van deze genoemde plannen is de gehele gemeente op perceelniveau van een digitale bestemming met bijbehorende regels voorzien.  Wij zijn daarmee klaar voor de uiteindelijke omvorming van deze informatie uit de bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan (na de inwerkingtreding van de Omgevingswet), waarin ook andere relevante regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving opgenomen zal moeten worden.