Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team

Coördineren en afstemmen van de hulp vanuit het gebiedsteam en sociaal team

Wanneer de casus dermate complex is dat opschaling nodig is vindt overdracht plaats naar het sociaal team. Indien mogelijk vindt daarna afschaling plaats.