Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies

Afronden van de afbouw van structurele subsidies voor cultuuractiviteiten (muv basisstructuur) en de vrijgekomen middelen inzetten voor incidentele subsidies

De afbouw van structurele subsidies voor culturele activiteiten (m.u.v. basisstructuur) wordt afgerond in 2018. Het totaal aan hierdoor vrijgekomen middelen wordt ingezet voor subsidiëring en stimulering van incidentele culturele activiteiten. Hiervoor is er de Subsidieverordening Cultuurpromotie Opsterland 2016.