Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381

Afronden en evalueren inrichting 60 km/h gebied rondom de N381

 Verkeersbeleid

De leidraad voor de inrichting van de gemeentelijke wegen rondom de N381 zijn de principes van Duurzaam Veilig en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP).

Vanuit verkeersveiligheid is eveneens een belangrijk uitgangspunt, een consistent wegbeeld te creëren.

Monitoring en evaluatie

De gemeente heeft tot op heden weinig klachten ontvangen over de nieuwe  inrichting van de wegen en kruispunten.

Volgens afspraak gaan de provincie en gemeente het project monitoren en evalueren. Er is vóór de uitvoering van de werkzaamheden een nulmeting uitgevoerd. De ontwikkelingen worden de ontwikkelingen jaarlijks gemeten, tot drie jaar na afronding van de werkzaamheden.

Momenteel is de provincie samen met de gemeente bezig met de evaluatie (effect N381 gebiedsontwikkeling). Hiervoor worden de belanghebbenden, PB Wijnjewoude/Ureterp en de  stuurgroep N381 geïnterviewd.

Na de interviews worden de knelpunten geïnventariseerd en geprioriteerd. De gemeente en de provincie gaan ervan uit dat de knelpunten, “kleine” maatregelen betreffen, die bijdragen aan de verkeersveiligheid/leefbaarheid Op basis van deze prioritering vindt (bestuurlijke) besluitvorming plaats.