Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien.

Aansluiting zoeken bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij burgers en organisaties zelf initiatieven ontplooien.

Hiermee werken we het coalitieakkoord uit met betrekking tot de faciliterende rol van de gemeente, ook wel gekanteld werken genoemd (zie toelichting in paragraaf bedrijfsvoering).