Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Terug

Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie

Aanpassen van sectorale plannen (als waterplan, rioleringsplan, milieuplan etc.) op basis van de Omgevingsvisie

Het milieubeleidsplan 2005-2015 heeft zijn looptijd gehad.  In 2016 is het plan geëvalueerd. In de omgevingsvisie staan diverse milieuonderwerpen. In 2017 is een begin gemaakt met het uitwerken van de milieuonderwerpen in een milieuprogramma. In 2018 wordt het milieuprogramma verder uitgewerkt waarna een begin kan worden gemaakt met het uitvoeren ervan.